Hotline: 0923199968

Vật Tư Ngành Lạnh

Dầu lạnh Xaerus XR534-220

Dầu lạnh Xaerus XR534-220

Dầu lạnh Xaerus XR534-220 là dầu tổng hợp gốc POE tương thích cho máy nén lạnh sử dụng môi chất lạnh R134A, R404A, R407, R410A, cấp độ nhớt 220 có thể sử dụng thay thế cho dầu lạnh Suniso SL220, Emkarate RL220H, Carrier PP23BZ-104, Bitzer BSE-220.

Dầu lạnh Xaerus XR534-68

Dầu lạnh Xaerus XR534-68

Dầu lạnh Xaerus XR534-68 là dầu tổng hợp gốc POE tương thích cho máy nén lạnh sử dụng môi chất lạnh R134A, R404A, R407, R410A, cấp độ nhớt 68 có thể sử dụng thay thế cho dầu lạnh Suniso SL68, Emkarate RL68H, Carrier PP23BZ-103, Bitzer BSE-55.

Dầu lạnh Xaerus XR534-32

Dầu lạnh Xaerus XR534-32

Dầu lạnh Xaerus XR534-32 là dầu tổng hợp gốc POE tương thích cho máy nén lạnh sử dụng môi chất lạnh R134A, R404A, R407, R410A, cấp độ nhớt 32 có thể sử dụng thay thế cho dầu lạnh Suniso SL32, Emkarate RL32H, Carrier PP23BZ-102, Bitzer BSE-32.

Hotline: 0908812255

0908812255