Hotline: 0923199968

Cửa kho lạnh

Cửa kho lạnh chuyên sử dụng trong công nghệ lắp đặt kho lạnh, đảm bảo yêu cầu kín, khít, cách  nhiệt rất tốt.

Hotline: 0908812255

0908812255