Hotline: 0923199968

Gas lạnh

Gas lạnh: môi chất lạnh được sử dụng nhiều trong công nghệ làm lạnh. Có nhiều loại gas lạnh, phù hợp với từng loại máy nén lạnh, bao gồm: Gas lạnh R22, R404A, R407A, R410A, R134A…

Hotline: 0908812255

0908812255